*
*
*
*
*
*
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0 29935080-7
โทรสาร : 0 2532 3301 2
อีเมล์ : PR@ncgroup.co.th