*
*
*
*
 
*
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0-2993-5080 - 7
โทรสาร : 0-2993-5089
อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th