วันที่ประกาศ ตำแหน่งว่าง จังหวัด พื้นที่ทำงาน อัตรา
เปิดรับ
สมัครงาน
25 ต.ค. 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
25 ต.ค. 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
25 ต.ค. 2560 วิศวกรระบบ : โครงการเนทูเรซ่า พัทยา ชลบุรี ประจำพัทยา 1 สมัคร
25 ต.ค. 2560 เจ้าหน้าทีบริการหลังการขาย : ประจำโครงการเนทูเรซ่าพัทยา ชลบุรี ประจำพัทยา 1 สมัคร
25 ต.ค. 2560 พนักงานขายอาวุโส (โครงการโซนพุทธมณฑลสาย 5) นครปฐม โครงการของบริษัท ฯ 1 สมัคร
25 ต.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ธุรการ – ฝ่ายก่อสร้าง (โครงการโซนพุทธมณฑลสาย 1) นครปฐม โครงการของบริษัท ฯ 1 สมัคร
15 ธ.ค. 2558 พนักงานขาย กรุงเทพมหานคร โครงการของบริษัท ฯ 2 สมัคร
1 ธ.ค. 2558 เลขนุการ ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 วิศวกรสนาม กรุงเทพมหานคร โครงการของบริษัท ฯ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดออนไลน์ ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร