กิจกรรม การพัฒนาพนักงาน หลักสูตร  “ ศึกษาดูงานวิธีการติดตั้งสุขภัณฑ์ งานระบบท่อ  ประปา  ก๊อกน้ำ”
กิจกรรม การพัฒนาพนักงาน หลักสูตรการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ระดับหัวหน้างาน
กิจกรรม การพัฒนาพนักงาน หลักสูตรเทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้อย่างมืออาชีพ
กิจกรรม การพัฒนาพนักงาน หลักสูตรการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต
กิจกรรม CG & CSR DAY 2016 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
พิธีเปิดโครงการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
กิจกรรม CG&CSR day
ประชุมพนักงานประจำปี
งานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน
กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2557
งานเลี้ยงสังสรรค์ ฉลองครบรอบ 20 ปี NC
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2556
งานกีฬา RE Friendly Club
หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
หลักสูตร เหนือชั้นกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
หลักสูตร การป้องกันระงับอัคคีภัย
หลักสูตร การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ปี 57 รุ่น 4
หลักสูตร การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ปี 57 รุ่น 3
หลักสูตร การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ปี 57 รุ่น 2
หลักสูตร การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ปี 57 รุ่น 1
โครงการศึกษาดูงานเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในโรงงาน SSIC
กิจกรรมอบรมสัมมนาปี 2557
กิจกรรมประชุมพนักงานประจำปี 2557
กิจกรรม CG&CSR dayปี 2557