ขั้นตอนการขอตรวจสอบเครดิตบูโร
การตรวจสอบเครดิตบูโร
ทุกธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้าก่อนจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งจะตรวจสอบประวัติ การกู้ หรือหนี้เสียของลูกค้า โดยละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  • หนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์
  • หนี้ค่าผ่อนชำระสินค้าต่างๆ ผ่อนรถยนต์ ผ่อนบ้าน
  • ประวัติการถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง ล้มละลาย ค่ำประกัน หรือ บังคับชำระหนี้อื่นๆ ทุกประเภท