นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

28 February 2019 เศษผักเหลือทิ้ง…สามารถนำกลับมาปลูกใหม่ได้!

อ่านไม่ผิดหรอกค่ะ เพราะผักที่คุณแม่บ้านซื้ออยู่เป็นประจำทั้งต้นหอม ผักชี คึ่นฉ่าย แครอท หรือแม้แต่ฟักทอง สามารถนำส่วนที่เหลือแล้วต้องทิ้งกลับมาเพาะชำใหม่ได้ ทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้รับประทานผักสด สะอาด ปลอดสารพิษ และยังเพิ่มกิจกรรมกระชับรักให้ครอบครัวได้มีเวลาร่วมกันมากขึ้นอีกด้วย


ต้นหอม
นำส่วนหัวที่มีรากใส่ในแก้วเติมน้ำเล็กน้อย แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5 วัน และวางบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง ส่วนที่เป็นใบของต้นหอมก็จะงอกออกมาให้เราได้นำไปประกอบอาหาร


กระเทียม
วัตถุดิบที่ทุกบ้านต้องมี แต่ถ้าซื้อมาเก็บไว้ นานไปมักจะมีหน่อสีเขียวงอกออกมา ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเสีย แท้จริงแล้วหน่อสีเขียวคือรากที่รับประทานได้ เพียงนำกลีบกระเทียมมาใส่ภาชนะที่มีปากกว้างและเติมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้มีความชื้น กลีบกระเทียมก็จะออกราก รอให้ยาวพอประมาณก็ตัดหน่อมาปรุงอาหารได้เลย


ผักกวางตุ้งจีน
จะใช้ส่วนที่เป็นโคนมาใส่ถ้วยแช่น้ำ พอเริ่มแตกยอดใหม่ให้ย้ายลงไปปลูกในดิน รอจนโตเราก็จะได้ผักกวางตุ้งปลอดสารพิษไว้รับประทาน


แครอท
นำส่วนบนของหัวแครอทที่ถูกเฉือนทิ้งใส่ในแก้วที่มีน้ำปริ่มๆ แล้วนำไปวางบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง แครอทก็จะแตกยอดใหม่ สามารถนำยอดอ่อนไปประกอบอาหารหรือตกแต่งจานแทนผักชีได้ หรือจะรอให้ใบแก่จนออกดอกและกลายเป็นเมล็ด ก็สามารถนำเมล็ดไปปลูกเป็นผลแครอทได้เช่นกัน


คึ่นฉ่าย
เป็นผักอีกหนึ่งประเภทที่เติบโตได้ดีจากเศษที่เหลือทิ้ง เพียงตัดท่อนปลายของลำต้นแล้ววางลงในชามที่บรรจุน้ำไว้เล็กน้อย นำไปวางบริเวณที่แสงแดดส่องถึง ประมาณ 1 สัปดาห์ คุณจะเริ่มเห็นใบอ่อนแทงยอดออกมาจากโคนต้น จากนั้นสามารถย้ายต้นนั้นลงดิน และดูแลให้มันโตขึ้นเรื่อยๆ ก็เก็บมาปรุงอาหารได้


ผักกาดหอม
นำก้านผักกาดหอมที่หั่นเหลือไปแช่น้ำ โดยให้ระดับน้ำสูงท่วมรากผักกาดประมาณ ½ นิ้ว จากนั้นนำไปวางในที่แสงแดดส่องถึงประมาณ 2 อาทิตย์ ผักกาดหอมจะค่อยๆ งอกออกมา แต่ถ้านานกว่านั้นประมาณ 3-4 อาทิตย์ ก็จะได้ผักกาดหอมที่โตเต็มที่พร้อมนำมารับประทาน


ผักชี
เป็นผักที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ทั้งใบและรากมาประกอบอาหาร เพียงคุณนำส่วนโคนของต้นผักชีที่มีรากแช่ในแก้วน้ำ ผักชีจะแตกยอดใหม่เรื่อยๆ หากต้องการให้ได้กิ่งก้านใบโต ให้ย้ายมาลงปลูกในดิน จากนั้นรดน้ำต่อไปอีก 2-3 สัปดาห์ ก็จะมีต้นผักชีเอาไว้รับประทานแบบสดใหม่

Photo : pixabay