นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

18 September 2019 เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง มอบทุนการศึกษา ต่อเนื่อง สู่ปีที่ 9 

เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง มอบทุนการศึกษา ต่อเนื่อง สู่ปีที่ 9 

คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม และคณะวิศวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความมุมานะ เรียนดี มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ สู่การส่งเสริมสังคมยั่งยืน รวมทั้งช่วยพัฒนาการศึกษา สู่เยาวชนไทย