นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

05 February 2020 CG & CSR DAY 2020 “ใจดี สุขภาพดี มีเงินออม”

CG & CSR DAY 2020 : “ใจดี สุขภาพดี มีเงินออม”

         วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
         ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (Evergreen room on 5th Floor)


         บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่ปีที่ 26 ร่วมสร้างค่านิยมแบรนด์ที่ดี สู่ทีมงาน พนักงาน ถือเป็นองค์กรที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล Good Governance ใส่ใจ ห่วงใยสังคม 

 

 

 

         ดำเนินตามสโลแกนหลัก “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ” ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงการที่อยู่อาศัยที่จริงใจต่อลูกค้า ส่งเสริม Brand Value ยึดมั่น ปลูกฝังให้ทีมงาน มุ่งเน้นด้านคุณภาพ ในสินค้า และบริการให้กับลูกค้าของเรา ชูความเป็นผู้เชี่ยวชาญ วางใจ, รู้ใจ, ใส่ใจ และมีน้ำใจ

 

 

 

 

         ซึ่งกิจกรรมปีนี้ถือเป็นกิจกรรมใหญ่แห่งปี 2020 ของบริษัท มอบความรู้ หัวข้อ ใจดี สุขภาพดี มีเงินออม

 

 

 

         อีกทั้งคุณหมอสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบทุนการศึกษา ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 10 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนไทย