นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

24 July 2020 เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง ขับเคลื่อน All From Home บ้านวิถีใหม่ สู่แบรนด์ที่มีความสุข  

          นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแนวคิด การสร้างแบรนด์ผ่านประสบการณ์ New Normal Living จากแบรนด์ที่ดีสู่แบรนด์ที่ยั่งยืน แนวคิดของบ้านวิถีใหม่ สู่ความเป็นแบรนด์ที่มีความสุข ด้วยคอนเซ็ปต์ ALL FROM HOME กับครอบครัวทุกช่วงวัย All Gen ผ่าน 5 รูปแบบการใช้ชีวิตสู่ประสบการณ์ใหม่ Live, Work, Shop, Learn และ Play

 

 

 

  • Live from Home นวัตกรรมบ้านเปี่ยมความสุข ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัว คิดออกแบบ และรังสรรค์ ช่วงเวลาสำคัญของทุกคนในครอบครัว
  • Work from Home ทุก ๆ พื้นที่บ้าน รองรับการทำงานที่มากด้วยจินตนาการ และแรงบันดาลใจให้คุณแบบไม่มีจำกัด
  • Shop from Home ไลฟ์สไตล์ความสุข ช้อป ชิล ใช้ชีวิตให้เต็มที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่บ้าน เอ็น.ซี.
  • Learn from Home เพราะเราเชื่อว่า ชีวิตคือการเรียนรู้ และการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกมุมของบ้าน
  • Play from Home ทุกชีวิต สนุกที่บ้าน ทุก ๆ พื้นที่บ้าน เพิ่มเติมความสัมพันธ์ทุกคนในครอบครัว  รอยยิ้ม ทุกช่วงวัย เกิดขึ้นที่นี่ ที่บ้าน เอ็น.ซี.

[Teaser] All from Home บ้านวิถีใหม่ สู่แบรนด์ที่มีความสุขhttps://youtu.be/p8klfxVHD4k

 

 

 

 

 

เอ็น.ซี. เชื่อมั่นว่า ทุกมิติความสุข เกิดขึ้นได้ที่บ้าน นวัตกรรมบ้านวิถีใหม่ ในทุกโครงการของ เอ็น.ซี  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกช่วงวัย ทุกครอบครัว สู่ความเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืน