นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

22 August 2019 คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติ กรรมการศักยภาพดีเด่น ปี 2019

ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติ
กรรมการศักยภาพดีเด่น ปี 2019 จาก คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ให้เกิดการสร้างเครือข่ายช่วยกันพัฒนาศักยภาพธุรกิจไทย