นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

17 January 2021 TOGETHER WE WIN...ร่วมมือร่วมใจห่างไกลโควิด

NC GROUP ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านเรื่องราวต่างๆ ในช่วงเวลาไม่ปกตินี้ไปพร้อมกัน ความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อเราร่วมมือร่วมใจ...รักษาสุขภาพ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เสริมเกราะความปลอดภัยให้ตนเองและคนใกล้ตัว Fight Against COVID-19 เราจะชนะไปด้วยกัน