นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

29 January 2021 PM 2.5 ฝุ่นน้อยตัวร้าย เลี่ยงยังไงให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

เจ้าฝุ่นน้อยตัวจิ๋วที่ล่องลอยอยู่ในอากาศส่งผลร้ายกับสุขภาพในระยะยาวมากกว่าที่คิด เราต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพตามมาในอนาคต