นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

22 February 2024 พลิกโฉมองค์กร ขับเคลื่อนการทำงาน ผ่าน Core Value 4C

พลิกโฉมองค์กร ขับเคลื่อนการทำงาน ผ่าน Core Value 4C
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบ และ แนวสูง ได้รับ ISO รายแรกของไทย ปรับโฉม ขับเคลื่อนองค์กร ผ่านวัฒนธรรมองค์กร 4C
ในปี 2567 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ครบรอบปีที่ 30 สู่ความเป็นผู้ประกอบการอสังหา ริมทรัพย์ ที่มีความแข็งแกร่ง มีการสื่อถึง การนำพาองค์กรที่ผนวกทีมงานรุ่นใหม่ ยึดถือการมี Core Value 4C ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีสื่อสารภาพลักษณ์ทีมผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นองค์กรไปยังฐานลูกค้า ด้วยใจที่มีการทำงานบรรลุ เป้าหมาย ใส่ใจให้คำปรึกษาลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทันสมัย
ผ่านกลยุทธ์ Core Value 4C เสริมแกร่งในบุคลากรทุกส่วนงาน ภายใต้ Commitment เพื่อมุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือและบรรลุเป้าหมาย Collaboration เพื่อความร่วมมือร่วมใจมุ่งเน้นบรรลุภารกิจร่วมกัน นอกจากนี้คำว่า Creativity มุ่งสู่การรักษาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตบท้ายด้วยคำว่า Care สะท้อนคุณค่าใส่ใจคนด้านบริการ สังคม พนักงาน คู่ค้า และปลูกฝังด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
นำทีมโดย นายแพทย์ สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ จับมือร่วมกับทีมผู้บริหารและพนักงานทุก Generation สร้างการรับรู้ใหม่ๆ ส่งความเชื่อมั่นสานต่อวิสัยทัศน์องค์กร 2567