นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

10 April 2024 PDPA บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด มหาชน

PDPA บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด มหาชน

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notices)

https://ncgroup.co.th/Privacy_Notice.html

 

การใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Requests)

หากท่านประสงค์ยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

กรุณาระบุรายละเอียดใน แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตาม Link https://zfrmz.com/jHpvxeNdvswcELUfiMk7

 

หากมีข้อสงสัย หรือข้อคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถติดต่อ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถ.พหลโยธิน กม. 26 (การ์เด้นโฮมพลาซ่า) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2993-5080-7

อีเมล : dpo@ncgroup.co.th