นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

15 May 2024 Green Mission Net Zero : ESG 2024

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง รับรางวัล Green Mission Net Zero : ESG 2024
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ แนวสูง ได้รับ ISO รายแรกของไทย ดำเนินธุรกิจ เข้าสู่ปีที่ 30 ได้เข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติคุณดีเด่น จาก นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่ง TOA มีนโยบายบูรณาการองค์กรยั่งยืนตามหลัก ESG เสริมแกร่งความสำเร็จ สู่ GREEN MISSION ตอกย้ำผู้นำเบอร์หนึ่งตลาดสีอาคารและวัสดุก่อสร้างครบวงจร