10 เมษายน 2559
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง เสริมคุณภาพด้วย Smart Security นวัตกรรมของ Panasonic
28 มกราคม 2559
เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่งจับมือ SCG ชู Smart Eco Smart Care
18 กุมภาพันธ์ 2559
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง เปิดตัว “ น้องรู้ใจ “ สื่อสารองค์กร ปี 2559
5 เมษายน 2559
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์จัดกิจกรรมส่งความสุขให้ลูกค้า