21 ตุลาคม 2559
แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19 กันยายน 2559
เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง ผุดแบรนด์ดังบ้าน บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ราชพฤกษ์ เดี่ยวหลังใหญ่
19 กุมภาพันธ์ 2559
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง เปิดตัว “ น้องรู้ใจ “ สื่อสารองค์กร ปี 2559
5 เมษายน 2559
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์จัดกิจกรรมส่งความสุขให้ลูกค้า