3 กุมภาพันธ์ 2559
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ก้าวสู่ปี 22 พัฒนาสู่ความยั่งยืน “ CG & CSR Day 2016 ”
28 มกราคม 2559
เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่งจับมือ SCG ชู Smart Eco Smart Care
14 สิงหาคม 2558
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง รวมพลังคนรักสุขภาพ เปิดชมรมบ้านฟ้า
28 มกราคม 2559
กิจกรรมล่องเรือ พาเพลิน NC กระชับมิตรลูกค้า บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปิ่นเกล้า - สาย 5