21 ตุลาคม 2559
แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19 กันยายน 2559
เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง ผุดแบรนด์ดังบ้าน บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ราชพฤกษ์ เดี่ยวหลังใหญ่
3 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรม CG & CSR 2017 รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ สู่ความยั่งยืน
5 เมษายน 2559
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์จัดกิจกรรมส่งความสุขให้ลูกค้า