19 พฤษภาคม 2559
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่งยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเหนือชั้นผนึกPanasonicผู้ประกอบรายแรก
22 เมษายน 2559
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง  ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรคุณภาพมาตรฐาน ISO  รายแรกของประเทศไทย  จัดประชุมผู้ถือหุ้น
19 กุมภาพันธ์ 2559
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง เปิดตัว “ น้องรู้ใจ “ สื่อสารองค์กร ปี 2559
5 เมษายน 2559
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์จัดกิจกรรมส่งความสุขให้ลูกค้า