นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location

 

ก้าวสู่ปีที่ 25

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เรามุ่งมั่นที่จะให้พนักงานได้รับความพอใจอย่างสูงสุด
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ NC GROUP

ข่าวเกี่ยวกับพนักงาน

สวัสดิการบริษัทฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ค่าอาหาร

ค่าพาหนะ

เงินกู้พนักงาน

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

โบนัส (ตามผลประกอบการ)

เครื่องแบบพนักงาน

ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่าง ๆ

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

กิจกรรมพิเศษของบริษัท

รถรับ-ส่งพนักงานประจำโครงการ

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ทำเลที่ตั้ง บริษัท ประเภทงาน schedule schedule