นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location

ราคาเริ่มต้น

3.89 ล้านบาท

ลงทะเบียนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

3.89 M. bath

callcenter
0982545605

สิ่งอำนวยความสะดวก

Facilities

แบบบ้าน

บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ลอฟท์ พัทยา

ถนนชัยพรวิถี พัทยาเหนือ

สอบถามข้อมูล