นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location

 

ก้าวสู่ปีที่ 25

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เรามุ่งมั่นที่จะให้พนักงานได้รับความพอใจอย่างสูงสุด
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ NC GROUP

ข่าวเกี่ยวกับพนักงาน

สวัสดิการบริษัทฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ค่าอาหาร

ค่าพาหนะ

เงินกู้พนักงาน

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

โบนัส (ตามผลประกอบการ)

เครื่องแบบพนักงาน

ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่าง ๆ

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

กิจกรรมพิเศษของบริษัท

รถรับ-ส่งพนักงานประจำโครงการ

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ทำเลที่ตั้ง บริษัท ประเภทงาน schedule schedule
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี (CFO)สำนักงานใหญ่บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)การเงินและบัญชีFull Time
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ (ขาย สร้าง โอน)สำนักงานใหญ่บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)บริหารโครงการFull Time
ผู้จัดการฝ่าย Digital Marketingสำนักงานใหญ่บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)Digital MarketingFull Time
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแผนงานสำนักงานใหญ่บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)พัฒนาธุรกิจและแผนงานFull Time
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สำนักงานใหญ่บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)พัฒนาผลิตภัณฑ์Full Time
วิศวกรออกแบบโครงสร้างและประมาณราคาสำนักงานใหญ่บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)ออกแบบโครงสร้างและประมาณราคาFull Time
ภูมิสถาปนิกสำนักงานใหญ่บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)พัฒนาผลิตภัณฑ์Full Time
Social Media Content Marketingสำนักงานใหญ่บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)Digital MarketingFull Time
เจ้าหน้าที่บริหารชุมชนโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ (ลำลูกกาคลอง 6)บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัดบริหารชุมชนFull Time